Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

74 Vojkova cesta
Ljubljana, Ljubljana, 1000
Slovenia

(01) 580 05 22

Slušni aparati ReSound
Slušni vsadki Cochlear
Specialisti za sluh ORL

Spletne povezave o sluhu, slušnih aparatih ter vsadkih

Koristne povezave do spletnih virov o naglušnosti, težavah s sluhom ter slušni aparatih in vsadkih ReSound in Cochlear.