Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

74 Vojkova cesta
Ljubljana, Ljubljana, 1000
Slovenia

(01) 580 05 22

Slušni aparati ReSound
Slušni vsadki Cochlear
Specialisti za sluh ORL

Kako do slušnega aparata v sistemu zdravstvenega zavarovanja

Pot do slušnega aparata v sistemu javnega zdravstva in zdravstvenega zavarovanja.

Slusni center ReSound slusni aparati specialist za sluh ORL

Kako do slušnega aparata

Običajna pot do slušnega aparata skozi sistem javnega zdravstva in zdravstvenega zavarovanja, poteka v sledečih korakih.

1.

Osebni zdravnik oceni, da oseba slabo sliši ali ima težave pri razumevanju govora in jo napoti k ORL specialistu. Za tovrstne preglede se lahko naročite tudi pri naših specialistih. Ko specialist ugotovi potrebo po slušnem aparatu, izda naročilnico za preizkus testnega slušnega aparata za obdobje treh mesecev.

2.

Zavarovanec izbere testni slušni aparat ob pomoči akustika v slušnem centru, ki aparat prilagodi, uporabnika navaja na uporabo aparata ter ga seznani z njegovim delovanjem. Po najmanj štirinajstih dneh od izdaje testnega aparata akustik preveri ali se je uporabnik privadil na uporabo slušnega aparata in ali je z njim zadovoljen, nato pa izda potrdilo o tem. Zavarovanec se s testnim slušnim aparatom ponovno oglasi pri ORL specialistu, ki opravi preizkus razumevanja govora. Na podlagi preizkusa in akustikovega potrdila nato zdravnik izda naročilnico za trajno izdajo slušnega aparata.

3.

Specialist ORL z izdajo naročilnice za slušni aparat potrdi, da je bil dosežen ustrezen slušno rehabilitacijski učinek. Na podlagi tega oseba prejme slušni aparat. V primeru, da oseba s testnim slušnim aparatom ni dosegla ustreznega slušno rehabilitacijskega učinka, ji specialist ORL ne izda naročilnice - v tem primeru je zavarovana oseba dolžna testni slušni aparat vrniti dobavitelju.
Zdravnik izda tudi naročilnico za izdelavo olive. To je pomembni del slušnega aparata, skozi katerega se zvok prenaša iz aparata v uho. Njegova ključna prednost je v tem, da je prilagojen uporabniku – izdelan je po odtisu posameznega ušesa.

Opomba:
Standardni aparat omogoča zadovoljiv slušno rehabilitacijski učinek in ga oseba dobi brez doplačila.. Cenovno je opredeljen po pravilih, ki jih določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Je zauheljne ali vušesne oblike. Obliko, ki je za posameznika najbolj primerna, določi zdravnik ORL specialist in je odvisna od oblike in stopnje naglušnosti.
Nadstandardni aparat vam dobavitelj izda na naročilnico za tehnične pripomočke samo na vašo zahtevo. Ob tem vas mora seznaniti, da sami krijete ustrezni delež stroškov tudi za nadomestne dele in vzdrževanje. Zahtevo za nadstandardni aparat podate s pisno izjavo, da soglašate z doplačilom razlike med ceno standardnega in prodajno ceno nadstandardnega slušnega aparata ter da vas je dobavitelj seznanil z ustreznim deležem stroškov, ki jih plačate sami (ZZZS, 2010 dopis 171-402/2009-DI/2).

4.

Zavarovana oseba ob prevzemu testnega slušnega aparata prejme potrdilo (reverz) za obdobje do treh mesecev, s katerim se zaveže, da bo dobavitelju ali predložila naročilnico za trajno izdajo slušnega aparata ali pa slušni aparat vrnila po zaključku testiranja, oziroma najkasneje v roku treh mesecev od prejema slušnega aparata. Če je zavarovanec zadovoljen z aparatom in predloži dobavitelju naročilnico ga prejme v trajno last.
Med preizkušanjem slušnega aparata lahko zavarovanec testni aparat kadarkoli vrne dobavitelju. Lahko se odloči za testiranje drugega aparata pri istem ali drugem dobavitelju. V drugem primeru mu mora dobavitelj vrniti naročilnico in potrdilo o vračilu. Zavarovanec zadrži le olivo, ki jo lahko uporabi za testiranje slušnega aparata pri drugem dobavitelju. Pri novem dobavitelju prevzame nov testni aparat z isto naročilnico. Zavarovanec ni dolžan pojasnjevati razlogov za vračilo testnega aparata.

Trajnostna doba aparata

Trajnostna doba slušnega aparata je del standarda in določa obdobje po katerem je zavarovanec opravičen do novega pripomočka.
Zavarovanec po izteku trajnostne dobe pridobi pravico do novega slušnega aparata. Za pridobitev novega slušnega aparata je potrebno ponovno opraviti korake, ki so navedeni zgoraj. Zavarovana oseba lahko dobi nov slušni aparat pred iztekom trajnostne dobe, če je pri njej prišlo do anatomskih ali funkcionalnih sprememb, predelava slušnega aparata pa bi presegla več kot polovico vrednosti novega slušnega aparata.

Trajnostna doba je odvisna je od vrste tehničnega pripomočka in starosti zavarovane osebe:

  • otroci do dopolnjenega šestega leta starosti – dve leti
  • otroci od šestega leta do dopolnjenega petnajstega leta starosti – tri let
  • za druge zavarovane osebe – šest le
  • digitalni slušni aparat za otroke do petnajstega leta starosti – pet le

Oliva je sestavni del slušnega aparata, zato je. je trajnostna doba enaka kot za slušni aparat.

V primeru, ko standardni slušni aparat glede na zdravstveno stanje zavarovanca več ne zagotavlja funkcionalne ustreznosti, je zavarovana oseba upravičena do zahtevnejšega slušnega aparata iste vrste, ki je funkcionalno ustrezen in najcenejši na slovenskem trgu. O tem odloča imenovani zdravnik na predlog pooblaščenega zdravnika, ki izda sklep o pravici do zahtevnejšega slušnega aparata. Seznam zahtevnejših slušnih aparatov, o katerih s sklepom odloča imenovani zdravnik, določi upravni odbor ZZZS (2. odstavek 214. člena).

Vaš slušni aparat mora vzdržati najmanj šest let – obdobje za katero podpišete sodelovanje z dobaviteljem, pri katerem ste izbrali slušni aparat. Zaradi tega je zelo pomemben odnos dobavitelja do vas in do vaše okvare sluha.

Pomembne opombe in nasveti

  • Po prejemu naročilnice zberite informacije o dobaviteljih slušnih aparatov ter o njihovem poslovanju. Preden karkoli podpišete natančno preberite vsebino, se posvetujte in vzemite čas za premislek. Ne pozabite, da boste morali slušni aparat z doplačilom vzdrževati sami z lastnimi sredstvi (sorazmerni del stroškov).
  • Če se vam zdi pot predolga ali prezapletena, lahko preizkusite naše samoplačniške vrhunske slušne aparate.
  • Nakupe slušnih aparatov preko interneta odsvetujemo, saj ti, kljub vabljivo nizki ceni, niso prilagojeni vašim specifičnim izgubam sluha in običajno sploh niso deklarirani kot slušni aparati ampak le kot ojačevalci zvoka.
 
Slusni center ReSound slusni aparati specialist za sluh ORL

Želite izvedeti več?

Naši akustiki vam z veseljem povedo več o slušnih aparatih in vas vodijo do prave izbire aparata, ki bo zadovoljil vaše osebne potrebe in pričakovanja.