Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

74 Vojkova cesta
Ljubljana, Ljubljana, 1000
Slovenia

(01) 580 05 22

Slušni aparati ReSound
Slušni vsadki Cochlear
Specialisti za sluh ORL

Podpora TV Streamer 2

Tehnična podpora za napravo za brezžični pretok zvoka iz televizije in medijskih predvajalnikov v slušne aparate TV Streamer 2.

Zagon in namestitev

Seznanjanje je postopek, pri katerem vzpostavite izključno sporazumevanje med vašimi slušnimi aparati in napravo za pretok zvoka TV Streamer 2.

Vaš akustik lahko napravi seznani tudi med tem, ko izvaja prilagoditve vaših slušnih aparatov.

Če želite napravi seznaniti sami, sledite sledečim korakom:

 1. Prepričajte se, da je napajalnik nameščen v električni vtičnici in da na napravi TV Streamer 2 žari zelena svetlobna oznaka STANJE. Vaši slušni aparati morajo biti IZKLOPLJENI – odprite predalčka baterij slušnih aparatov.
 2. Pritisnite enkrat gumb SEZNANJANJE na napravi TV Streamer 2. Rumena svetlobna oznaka DELOVANJE bo začela utripati v razmiku dveh sekund in potrjevala, da je TV Streamer 2 pripravljen za seznanitev na kanalu 1. TV Streamer 2 bo ostal v pripravljenosti za seznanjanje 20 sekund.
 3. Ko je naprava pripravljena za seznanjanje, zaprite na slušnih aparatih predalčka baterij in se prepričajte, da so VKLOPLJENI. Uspešno seznanitev bo potrdilo predvajanje melodije v obeh slušnih aparatih. Sedaj je vse pripravljeno za uporabo naprave TV Streamer 2.

Seznanjanje dodatne druge ali tretje naprave TV Streamer 2 z vašimi slušnimi aparati.

Z vašimi slušnimi aparati je možno spoznati ter uporabljati do 3 naprave TV Streamer 2 za pretakanje zvoka. Da bi seznanili z aparati drug TV Streamer 2 pritisnite na tej napravi dvakrat gumb SEZNANJANJE. Rumena svetlobna oznaka DELOVANJE bo začela utripati dvakrat v razmikih 2 sekund in tako potrjevala, da je TV Streamer 2 pripravljen na seznanjanje na kanalu 2. Tretji TV Streamer 2 seznanimo z našimi aparati tako, da trikrat pritisnemo gumb SEZNANJANJE na tretji napravi. Rumena svetlobna oznaka DELOVANJE bo začela utripati trikrat v razmikih 2 sekund in tako potrjevala, da je tretji TV Streamer 2 pripravljen na seznanjanje na kanalu 3.

Ne. TV Streamer 2 mora zmeraj biti priključen za izvor elektrike s priloženim napajalnim kablom.

Vaši brezžični slušni aparati ReSound so lahko sočasno seznanjeni z do tremi napravami TV Streamer 2.

TV Streamer 2 deluje s širokim naborom naprav – edini pogoj je, da te premorejo analogni zvočni izhod (mini-jack ali RCA), ki omogoča povezavo z analognim kablom. Razen televizije lahko na primer priklopimo tudi računalnike, telefone, tablice, naprave Hi-Fi ter ostalo.

TV Streamer 2 lahko seznanimo s toliko napravami, kot želimo.

Za najboljše rezultate naj bo TV Streamer 2 nameščen tako, da ne bo fizičnih ovir med napravo TV Streamer 2 in vašimi slušnimi aparati.

 1. Vstavite vtikač električnega napajalnika v stensko vtičnico, mikro USB-vtikač kabla pa v mikro USB-vtičnico na napravi TV Streamer 2.
 2. Vtikač analognega zvočnega kabla vtaknite v analogno zvočno vtičnico na napravo TV Streamer 2.
 3. Vstavite drugi konec analognega zvočnega kabla v vtičnici AUDIO OUT na zvočnem viru.
 4. Vtičnici AUDIO OUT sta običajno označeni z L in R (levo in desno). Po navadi jih najdemo na hrbtni strani naprave, pogosto pa sta obarvani z rdečo in belo barvo.

Druge možnosti priklopa z analognim zvočnim kablom:

Pretvornik analognega zvočnega vtikača "mini-jack" za televizijo ali računalnik:

 1. Vtikač analognega zvočnega kabla vstavite v analogno zvočno vtičnico na napravo TV Streamer 2.
 2. Pretvornik analognega vtikača priključite k rdečemu in belemu vtikaču na drugem koncu kabla.
 3. Vstavite vtikač pretvornika v vtičnico za SLUŠALKE na zvočnem viru ali v zvočno vtičnico osebnega računalnika.

SCART pretvornik:

 1. Vtikač analognega zvočnega kabla vtaknite v analogno zvočno vtičnico na napravo TV Streamer 2.
 2. Priključite SCART pretvornik na rdeči in beli vtikač na drugem koncu kabla.
 3. Vstavite SCART pretvornik v SCART vtičnico na vašem zvočnem viru.

Ne. TV Streamer mora biti priklopljen z originalnim priloženim napajalnim kablom in ne potrebuje polnjenja.

Uporaba in upravljanje

Vklopite TV, predvajalnik Hi-Fi, računalnik ali drug zvočni vir, ki je priključen na napravo TV Streamer 2. Prepričajte se, da sta tudi vaša slušna aparata vklopljena. Pretok zvoka je mogoče zagnati na dva načina:

 1. Pritisnite ter držite gumb na vašem slušnem aparatu tri sekunde. Če želimo pretok zvoka v oba slušna aparata, je to potrebno napraviti pri vsakem posebej, razen če sta vaša slušna aparata bila prej nastavljena za samodejno usklajevanje. Čim se slušni aparat poveže z napravo TV Streamer 2, bo to potrdil s predvajanjem melodije, sledil pa ji bo zvok iz povezanega zvočnega vira.
 2. Če uporabljate daljinski upravljalnik ReSound Remote Control, preprosto na njem pritisnite gumb PRETOK ZVOKA. Čim se slušna aparata povežeta z napravo TV Streamer 2, bosta zaigrala melodijo, ki potrjuje pretok, na ekranu daljinskega upravljalnika pa se bo pojavil znak za pretok zvoka. Zvoke iz zvočnega vira boste sedaj slišali v vaših slušnih aparatih.
 1. Pretok zvoka ustavite s kratkim pritiskom na gumb enega ali obeh slušnih aparatov. To bo ustavilo pretok v izbran slušni aparat in ga vrnilo v program, ki je deloval pred pretokom zvoka.
 2. Na daljinskem upravljalniku Remote Control je potrebno samo pritisniti gumb P – program v sredini tipkovnice. Tako vrnete slušna aparata k zadnjemu programu, ki je deloval pred pretokom zvoka. Pritisnete lahko tudi gumb DOMOV in vrnete aparata k vašim domačim nastavitvam.
 3. Če uporabljate telefon z napravo ReSound Phone Clip + ali Phone Now, bo pretok zvoka ob klicu prekinjen in se bo samodejno nadaljeval po prenehanju telefonskega pogovora.

Pretok zvoka se lahko prekine iz sledečih dveh razlogov:

 • Slušna aparata sta izven dosega brezžične povezave naprave TV Streamer 2. Poizkušajte zmanjšati razdaljo med sabo in napravo TV Streamer 2.
  Doseg brezžične povezave znaša do 7 metrov. Če ste se oddaljili iz dosega, vendar se vrnete v doseg prej kot v 5 minutah, se bosta napravi spet povezali samodejno.

 • Če ste ostali izven navedenega dosega več kot 5 minut, ponovno povežete slušna aparata z dolgim pritiskom (3 sekunde) gumba na slušnem aparatu ali, če uporabljate napravo Remote Control 2 (dodatna oprema), s pritiskom gumba TV Streamer na tej napravi.

 • Kabel, ki povezuje napravo TV Streamer 2 z virom zvoka, ni povsem vstavljen v vtičnico. Preverite, ali se kabli prilegajo in ali so vstavljeni do konca. Preverite tudi napajalni kabel tako na napravi kot pri stenski vtičnici.

Jakost zvoka lahko uravnavamo na več načinov. Ne pozabite, da uravnavanje glasnosti na napravi TV Streamer 2 uravnava samo zvok, ki se pretaka, ne pa tudi zvokov iz okolja.

 • Uporabite gumb "+" za povečanje in gumb "–" za zmanjšanje glasnosti. Preden prilagodite glasnost z gumboma na napravi TV Streamer 2, se prepričajte, da je glasnost primerno nastavljena na slušnih aparatih. Običajno je potrebno glasnost naprave TV Streamer 2 nastaviti samo enkrat, saj si zapomni zadnjo nastavitev.
 • Z daljinskim upravljalnikom Remote Control 2 (dodatna oprema) je mogoče uravnavati glasnost pretoka zvoka in tudi glasnost mikrofonov slušnih aparatov. Za več podatkov o tej napravi povprašajte vašega slušnega akustika.
 • V nekaterih primerih je glasnost pretoka zvoka mogoče uravnavati tudi na samem zvočnem viru (npr. televiziji), tako da preprosto povečate ali zmanjšate glasnost. S tem boste spremenili glasnost, ki se brezžično pretaka v vaša slušna aparata ter glasnost zvočnikov zvočnega vira – torej v samem prostoru.

Doseg naprave omogoča sprejem jasnega pretočenega zvoka do 7 metrov oddaljenosti od slušnega aparata. Če zvok pri tej razdalji pričenja postajati nejasen, se boste morda morali nekoliko približati napravi TV Streamer 2.

Običajno ne. Za uravnavanje glasnosti pretočenega zvoka uporabite gumba +/- na daljinskem upravljalniku Remote Control 2 (dodatna oprema).

Glasnost lahko uravnavate tudi z gumboma "+" in "-", ki se nahajata na sami napravi TV Streamer 2.

Če je TV Streamer 2 povezan z virom zvoka s pomočjo analognega kabla za slušalke mini-jack, lahko uravnavate zvoka na samem viru zvoka (npr. televiziji), kar spremeni tudi glasnost v slušnih aparatih.

Da.

Z dodatkom Phone Now:

Ko med gledanjem televizije zazvoni telefon, lahko sprejmete klic, slušna aparata pa bosta, če imate k telefonu pripet telefonski magnet, samodejno preklopila v funkcijo "Phone Now". V slušnem aparatu boste slišali opozorilni zvok, ki vas obvešča, da ste v programu "Phone Now". V drugem aparatu boste še zmeraj slišali zvok, ki se pretaka iz televizije. Ko boste klic končali, bo slušni aparat samodejno spet pričel predvajati pretočen zvok – zaslišali boste opozorilni zvok, nato pa pretočen zvok.

Z napravo Phone Clip +:

Ko se zgodi klic na vaš mobilni telefon, bo svetlobna oznaka Bluetooth pričela utripati, po kratkem zamiku pa boste zaslišali v slušnih aparatih tudi zvonjenje telefona. Za sprejem klica kratko pritisnite večnamenski gumb na Phone Clip +. Če nosite dva slušna aparata, bo glas klicatelja pretočen v oba slušna aparata. Klic lahko sprejmete tudi tako, da preprosto pritisnete gumb za sprejem klica na vašem telefonu.

Telefonske klice je med gledanjem televizije moč slišati, če sta slušna aparata opremljena s programom "pretok + mikrofon". Če sta slišna aparata opremljena zgolj s programom "pretok", zvonjenja telefona med gledanjem televizije ni moč slišati. Če imate s slušnima aparatoma seznanjen ReSound Phone Clip +, se bosta ta ob klicu tudi med gledanjem televizije samodejno povezala s telefonom. Prosimo, povprašajte svojega slušnega akustika, kakšen program uporabljata vaša aparata.

TV Streamer 2 ni odporen na vodo. Izpostavljanje vodi ali odvečni vlagi lahko napravo poškoduje. Če je napravo dosegla voda ali odvečna vlaga, jo čim prej obrišite s suho krpo.

Odprava težav

Razlog temu je lahko:

 • Slušna aparata sta izven največjega dosega brezžične povezave naprave TV Streamer 2. Poskrbite, da bodo naprave TV Streamer 2 ter slušna aparata v dosegu.
 • Preverite, ali so kabli, s katerimi so naprave povezane med seboj, vstavljene pravilno in čvrsto. Prav tako storite z napajalnim kablom.
 • TV Streamer 2 naj za učinkovito delovanje vedno stoji pokončno! Preverite, ali je postavljen pokončno in ali med njim in slušnimi aparati ni ovir.
 • ReSound Multi Mic se nahaja preblizu drugih elektronskih naprav, kot sta npr. DVD-predvajalnik ali stereo sprejemnik. Te lahko povzročajo motnje pretoka zvoka. Poskrbite, da ReSound Multi Mic ni nameščen na vrh elektronske naprave.

Video navodila za uporabo

(v angleškem jeziku)

 
Slusni center ReSound slusni aparati specialist za sluh ORL

Ste naleteli na težavo, ki je ne uspete odpraviti?

V tem primeru vas prosimo, da stopite v stik z našimi strokovnjaki, ki bodo z veseljem poiskali odgovor na vaša vprašanja.