Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

74 Vojkova cesta
Ljubljana, Ljubljana, 1000
Slovenia

(01) 580 05 22

Slušni aparati ReSound
Slušni vsadki Cochlear
Specialisti za sluh ORL

Pogosta vprašanja ReSound slušni aparati

Pogosta vprašanja in odprava težav za slušne aparate ReSound.

Pogosta vprašanja in odprava težav za slušne aparate

Slusni center ReSound slusni aparati specialist za sluh ORL

Pogosta vprašanja

Vklop ter izklop slušnega aparata je enak legi predalčka za baterijo. Ko je predalček zaprt, je aparat vklopljen, ko je odprt, pa je izklopljen.

Funkcija "SmartStart"
Vaš akustik lahko aktivira funkcijo "SmartStart", ki omogoča, da se slušni aparat vklopi s časovnim zamikom desetih sekund po tem, ko zaprete pokrov predalčka za baterijo. S tem se zmanjša tveganje, da bi slušni aparat, medtem ko si ga nameščate, predvajal opozorilne zvoke. Ob dejavni funkciji "SmartStart" slušni aparat za vsako sekundo časovnega zamika odda opozorilni zvok.

 • Namestite slušni aparat na uhelj.
 • Primite tanko cevko na pregibu in vstavek nežno namestite v sluhovod. Potisnite ga dovolj globoko, da se tanka cevka prilega tik ob glavo.
 • Pomembno je, da se cevka in vstavek pravilno prilegata v vaše uho.
 • Če je vstavek nameščen pravilno, v zrcalu ni opaziti, da bi cevka štrlela iz ušesa.

Pozor: Nikoli ne pregibajte ali spreminjajte oblike cevke.

 • Z nohtom odprite predalček za baterijo do konca.
 • Če je v predalčku izčrpana baterija, jo odstranite. Novo baterijo pravilno vstavite v predalček. Na pokrovu predalčka je oznaka +, ki nakazuje pravilno lego baterije.
 • Vedno uporabite nove cink-zračne baterije, ki imajo vsaj še eno leto roka trajnosti.
 • Pazljivo zaprite predalček za baterijo.

Če slušnega aparata ne uporabljate dalj časa, odstranite baterijo in preprečite nastanek rje v predalčku za baterijo.

Slušni aparat nastavite v "letalski način" (s tem pa prekinete dejavnost brezžične povezavo) tako, da v roku desetih sekund trikrat zapored odprete in zaprete predalček za baterijo (odprite – zaprite, odprite – zaprite, odprite – zaprite). Vaš slušni aparat je sedaj v letalskem načinu.

Če je vaš slušni aparat v letalskem načinu, mora, preden lahko ponovno vključite brezžično povezavo, vsaj 10 sekund ostati v tem načinu. Brezžično povezavo vključite tako, da enkrat odprete in zaprete predalček za baterijo. Deset sekund pozneje bo brezžična povezava ponovno dejavna.

ReSound daje jamstvo za slušne aparate, ki zajema napake v materialu in napake pri izdelavi, kot je to opisano v veljavni garancijski dokumentaciji. ReSound se v okviru svoje politike servisiranja zavezuje zagotavljati delovanje, ki je vsaj enakovredno delovanju originalnega slušnega aparata. ReSound se kot podpisnik Globalnega dogovora Združenih narodov (UN Global Compact) zavezuje delovati v skladu z najboljšimi, okolju prijaznimi praksami. ReSound lahko torej po lastni presoji zamenja slušne aparate z novimi izdelki ali z izdelki, ki so izdelani iz novih ali uporabnih rabljenih delov, ali jih popravi z novimi ali obnovljenimi deli. Garancijsko obdobje za slušne aparate je navedeno na vaši garancijski kartici, ki jo prejmete od svojega akustika. Za pomoč pri servisiranju slušnih aparatov se oglasite pri vašem akustiku.

Popravilo okvarjenih slušnih aparatov ReSound sme opraviti le usposobljeni serviser. Ne odpirajte ohišja slušnega aparata, saj v tem primeru jamstvo preneha.

Več o vzdrževanju si lahko preberete na straneh o vzdrževanju ali pa k sebi prenesite digitalni izvod navodil za uporabo in preberite poglavja o vzdrževanju vašega slušnega aparata.
➔ Vzdrževanje

 • Ne uporabljajte poškodovanih slušnih aparatov.
 • Nikoli ne skušajte sami spremeniti oblike slušnega aparata, vstavkov, oliv ali cevk.
 • Uporabljajte samo originalni potrošni material ReSound, na primer cevke in kupole.
 • Če menite, da imate v sluhovodu tujek, čutite draženje kože ali se med uporabo slušnega aparata v ušesu kopiči veliko ušesnega masla, stopite v stik s svojim akustikom.
 • Slušnim aparatom lahko škodujejo različne vrste sevanja, npr. iz NMR-, MRI- in CT-skenerjev. Med temi in podobnimi medicinskimi preiskavami uporabo slušnih aparatov odsvetujemo. Druge vrste sevanja, kot so protivlomne naprave, sistemi za video nadzor prostorov, radijska oprema, mobilni telefoni ipd., oddajajo manj energije in slušnim aparatom ne škodijo. Kljub temu lahko te naprave kratkotrajno vplivajo na kakovost zvoka slušnih aparatov ali povzročijo, da oddajajo neželene zvoke.
 • Če uporabljate brezžično povezavo in elektromagnetne motnje vplivajo na delovanje naprav, se umaknite od vira motenj.
 • Slušnih aparatov ne uporabljajte v rudnikih, na naftnih poljih ali drugih območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, razen če je uporaba slušnih aparatov na teh območjih izrecno dovoljena.
 • Ne dovolite, da vaš slušni aparat uporabljajo druge osebe. Te ga lahko poškodujejo, slušni aparat pa lahko škoduje tudi njihovemu sluhu.
 • Otroke in osebe z duševnimi motnjami je med uporabo slušnih aparatov potrebno nenehno nadzirati in zagotoviti njihovo varnost. Slušni aparati vsebujejo majhne delce, ki jih otroci lahko pogoltnejo. Bodite pozorni, otrok pa ne puščajte s slušnim aparatom brez nadzora.
 • Slušne aparate je dovoljeno uporabljati samo na načine, ki vam jih je predpisal vaš slušni akustik. Napačna uporaba lahko povzroči poškodbo sluha.
 • Baterij ne dajajte v usta, saj lahko, če jo pogoltnete, škodi vašemu zdravju. Če se to zgodi, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
 • Baterije hranite zunaj dosega otrok in oseb z duševnimi motnjami.
 • Če slušnih aparatov dlje časa ne uporabljate, odstranite iz njih baterije zaradi nevarnosti iztekanja.
 • Ne polnite cink-zračnih baterij, ker izrecno niso namenjene ponovnemu polnjenju, saj lahko pričnejo puščati ali eksplodirajo.
 • PRAZNIH baterij NE ZAŽIGAJTE!
 • Izčrpane baterije škodijo okolju. Odstranite jih v skladu s predpisi oziroma jih vrnite svojemu slušnemu akustiku.

Odprava težav

VZROKMOŽNA REŠITEV
 • Aparat ni prižgan
 • Prižgite aprat
 • Baterija je izčrpana
 • Zamenjajte baterijo
 • Baterija ni vstavljena pravilno
 • Ponovno vstavite baterijo v skladu z navodili za uporabo
 • Filter zvočnega izhoda je zamašen.
 • Stopite v stik z vašim akustikom ali zamenjajte filter.
 • Zlomljen mikrofon ali cevka.
 • Stopite v stik z vašim akustikom.
VZROKMOŽNA REŠITEV
 • Baterija je izčrpana.
 • Zamenjajte baterijo.
 • Mikrofonska cev se ne prilega.
 • Stopite v stik z vašim akustikom.
 • Slušni aparat je poškodovan.
 • Stopite v stik z vašim akustikom.
VZROKMOŽNA REŠITEV
 • Slušni aparat ni pravilno vstavljen.
 • Ponovno ga previdno vstavite v skladu z navodili za uporabo.
 • Mikrofon ni vstavljen primerno.
 • Ponovno ga previdno vstavite v skladu z navodili za uporabo.
 • Pri uporabi s pametnim telefonom.
 • Preverite, ali pravilno uporabljate telefon.
 • Nastavitve aparata niso najprimernejše.
 • Stopite v stik z vašim akustikom.
VZROKMOŽNA REŠITEV
 • Slušni aparat ni pravilno vstavljen.
 • Ponovno ga previdno vstavite v skladu z navodili za uporabo.
 • Mikrofon ni vstavljen primerno.
 • Ponovno ga previdno vstavite v skladu z navodili za uporabo.
 • Začepljen filter za ušesno maslo.
 • Stopite v stik z vašim akustikom ali zamenjajte filter.
 • Nastavitve aparata niso najprimernejše.
 • Stopite v stik z vašim akustikom.
 • Preoblilno izločanje ušesnega masla.
 • Stopite v stik z vašim zdravnikom.
 • Spremembe v stopnji naglušnosti.
 • Stopite v stik z vašim akustikom.
 
Slusni center ReSound slusni aparati specialist za sluh ORL

Ste naleteli na težavo, ki je ne uspete odpraviti?

V tem primeru vas prosimo, da stopite v stik z našimi strokovnjaki, ki bodo z veseljem poiskali odgovor na vaša vprašanja.