Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

74 Vojkova cesta
Ljubljana, Ljubljana, 1000
Slovenia

(01) 580 05 22

Slušni aparati ReSound
Slušni vsadki Cochlear
Specialisti za sluh ORL

Podpora Remote Control 2 daljinski upravljalnik za slušne aparate

Tehnična podpora za brezžični daljinski upravljalnik za slušne aparate in slušne vsadke Remote Control 2.

Namestitev

Seznanjanje je postopek, pri katerem vzpostavite izključno sporazumevanje med vašimi slušnimi aparati in napravo za pretok zvoka Remote Control 2.

Vaš akustik lahko napravi seznani tudi med tem, ko izvaja prilagoditve vaših slušnih aparatov.

Če želite napravi seznaniti sami, sledite sledečim korakom:

  1. Prepričajte se, da je baterija povsem polna in da je naprava VKLOPLJENA. Vaši slušni aparati morajo biti IZKLOPLJENI – odprite predalčke baterij slušnih aparatov.
  2. Enkrat pritisnite gumb SEZNANJANJE na napravi Remote Control 2. Tako boste vključili seznanjanje, ki bo možno do 20 sekund po pritisku gumba.
  3. Ko je naprava v pripravljenosti na seznanjanje, zaprite predalčka baterij na slušnih aparatih in se prepričajte, da sta sedaj VKLOPLJENA. Uspešno vzpostavitev povezave bo potrdila melodija v obeh slušnih aparatih, prikaz merilnikov glasnosti in naziva prvega programa na ekranu naprave Remote Control 2.

Uporaba in upravljanje

Stikalo za zaklepanje na strani naprave Remote Control 2 služi za preprečevanje nenamernega zagona naprave. Ta možnost je koristna predvsem, ko napravo Remote Control 2 nosimo v žepu. Ko stikalo vrnemo v odklenjen položaj, se ponovno vzpostavi običajno delovanje naprave. Če je naprava zaklenjena, se na njenem ekranu, kadarkoli pritisnemo kak gumb, pojavi znak ključa.

Doseg delovanja naprave je približno en (1) meter oddaljenosti od slušnega aparata.

V primeru, ko Remote Control 2 ne zmore zaznati stanja slušnih aparatov, se bo na njegovem ekranu izrisal znak za ISKANJE naprav.

Da. Ob privzeti nastavitvi se bosta spremembi programa ali glasnosti zvoka odražali sočasno v obeh slušnih aparatih. Kljub temu je po potrebi moč uravnavati glasnost vsakega slušnega aparata posebej.

Gumb P je namenjen kolobarjenju med programi, ki jih je v slušne aparate vnesel vaš slušni akustik. Vsakič, ko pritisnete gumb "P", se bo program pomaknil na sledečega v vrsti programov, dokler ne zaokroži nazaj na prvega v vrsti (npr. P1, P2, P3, P1).

Vsako spremembo programa pospremi opozorilni zvočni znak v vaših slušnih aparatih, izbran program pa bo tudi prikazan na ekranu naprave Remote Control 2. Za najbolj učinkovito uporabo priporočamo, da se oba slušna aparata zmeraj nahajata v istem programu.

Za uravnavanje glasnosti se uporabljata gumba + in –. Glasnost lahko uravnavamo sočasno v obeh slušnih aparatih ali v vsakem posebej. Praviloma sta uravnavanju glasnosti podvržena oba aparata – to potrjujeta puščici < in > ob merilnikih glasnosti.

Vsako spremembo programa pospremi opozorilni zvočni znak v vaših slušnih aparatih, izbran program pa bo tudi prikazan na ekranu naprave Remote Control 2. Za najbolj učinkovito uporabo priporočamo, da se oba slušna aparata zmeraj nahajata v istem programu.

Da bi uravnali glasnost le v levem aparatu, pritisnite najprej gumb <. Sedaj bo aktiven le levi slušni aparat, desni pa bo neodziven. To bo na ekranu označevala puščica levo <, puščica desno pa bo izginila. Tudi merilnik glasnosti desnega aparata bo potemnel. Sedaj boste s pritiskom na gumb + ali – uravnavali zgolj glasnost levega slušnega aparata.

Da bi uravnali glasnost le v desnem aparatu, pritisnite najprej gumb >. Sedaj se bo na ukaze odzival zgolj desni slušni aparat, levi pa bo neodziven. To bo na ekranu označevala puščica desno >, puščica levo < pa bo izginila. Tudi merilnik glasnosti levega aparata bo potemnel. Sedaj s pritiskom na gumb + ali – uravnavate zgolj glasnost desnega slušnega aparata.

Domače nastavitve so tiste, ki so nastavljene, ko prvič vklopite svoj slušni aparat. Te se vklopijo, kadarkoli pritisnete gumb DOMOV. S pritiskom na gumb DOMOV se zgodi naslednje:

  1. Oba slušna aparata preklopita v 1. program.
  2. Glasnost v obeh slušnih aparatih se vrne na privzeto raven.
  3. Uravnavanje glasnosti se vrne v sočasni način.

Pritisk na gumb DOMOV bo prekinil tudi morebitne pretoke zvoka iz dodatnih naprav za pretok zvoka Resound.

Da. Preden začnete z uporabo vaše naprave Remote Control 2, je potrebno povsem napolniti baterijo.
Za polnjenje vstavite kabel polnilca v napravo, nato pa vtaknite polnilec v električno vtičnico. Med polnjenjem bodo črtice na prikazovalniku za stanje baterije nenehno utripale od ene proti trem. Ko je baterija polna, naraščanje preneha, prikazovalnik pa trajno prikazuje vse tri črtice.

Ne. Remote Control 2 ni odporen na vodo. Izpostavljanje vodi ali odvečni vlagi lahko napravo poškoduje. Če je napravo dosegla voda ali odvečna vlaga, jo čim prej obrišite s suho krpo.

Odprava težav

Znaki na zaslonu so v normalnem stanju bele barve, modri pa postanejo, kadar s pritiskom na gumb ukažete spremembo, kot je npr. sprememba programa ali glasnosti zvoka. Čim je ukazana sprememba izvršena, se ekran vrne v belo barvo.

Vzrok temu je lahko nekaj sledečih razlogov:

  1. Remote Control 2 se odziva najbolje, ko pritiskamo gumbe korak za korakom in ne v hitrih, povezanih nizih. Ko, na primer, uravnavate glasnost, na kratko pritisnite gumb, ter, preden nadaljujete, počakajte, da zaslišite zvočni signal za potrdilo izvršitve ukaza v vašem slušnem aparatu. Ta nasvet je koristen pri celotnem rokovanju z napravo, vendar je najbolj ključen pri uravnavanju glasnosti.
  2. Aktivirano je stikalo za zaklepanje naprave na strani naprave Remote Control 2.

Primer 1:Začeli ste s 1. programom v obeh slušnih aparatih, vendar ste na desnem slušnem aparatu s pritiskom gumba vključili 2. program. Če sedaj na daljinskem upravljalniku Remote Control 2 pritisnete gumb P – program, bo levi slušni aparat preklopil na 2. program in se uskladil z desnim. Nadaljnji pritiski gumba P – program bodo preklapljali programa obeh slušnih aparatov in ohranjali isti program na obeh straneh.

Primer 2:Levi slušni aparat ste nastavili na 1. program, desnega pa na 2. program. Če sedaj pritisnete gumb PRETOK ZVOKA, bosta oba slušna aparata sprejemala zvok iz istega zvočnega vira (npr. televizijskega sprejemnika). Če nato pritisnete gumb P – program, bo pretok zvoka prekinjen, slušna aparata pa se bosta vrnila na prejšnje programe (npr. 1. program in 2. program).

Primer 3:V levem slušnem aparatu deluje 1. program, vendar ste z dolgim pritiskom na gumb na desnem slušnem aparatu vklopili pretok zvoka. Če sedaj pritisnete gumb P, se bo vaš desni slušni aparat vrnil na program, ki je bil izbran pred ukazom za pretok zvoka, levi pa se bo preklopil na naslednji program v vrsti programov. Šele dodaten pritisk gumba P bo oba slušna aparata uskladil na isti program. Če namesto tega pritisnete gumb PRETOK ZVOKA, se bosta oba slušna aparata prestavila na program za pretok zvoka.

Primer 4:Oba slušna aparata sta nastavljena na 1. program, vendar uporabljate v levem funkcijo "Phone Now". Če med telefoniranjem pritisnete gumb P, bo desni aparat preklopil na 2. program, vendar to ne bo prekinilo klica v levem aparatu. Po končanem pogovoru bo levi aparat ostal v 1. programu. Če med pogovorom namesto tega pritisnete gumb PRETOK ZVOKA, boste vklopili pretok samo v desnem slušnem aparatu, telefonski pogovor v levem pa se bo nadaljeval nemoteno.

Primer 5:Z gumbom PRETOK ZVOKA ste vklopili pretok zvoka v obeh slušnih aparatih, v levem aparatu pa uporabljate funkcijo "Phone Now". Če med klicem pritisnete gumb P, bo pretok zvoka v desnem aparatu prekinjen, vendar to ne bo prekinilo telefonskega pogovora. Če med klicem namesto tega pritisnete gumb PRETOK ZVOKA, bo samo desni aparat preklopil na naslednji program pretoka zvoka, hkrati pa bo z levim aparatom omogočil nemoteno telefoniranje.

 

Video navodila za uporabo

(v angleškem jeziku)

 
Slusni center ReSound slusni aparati specialist za sluh ORL

Ste naleteli na težavo, ki je ne uspete odpraviti?

V tem primeru vas prosimo, da stopite v stik z našimi strokovnjaki, ki bodo z veseljem poiskali odgovor na vaša vprašanja.