Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

74 Vojkova cesta
Ljubljana, Ljubljana, 1000
Slovenia

(01) 580 05 22

Slušni aparati ReSound
Slušni vsadki Cochlear
Specialisti za sluh ORL

Podpora Phone Clip + mikrofon za slušne aparate

Tehnična podpora za napravo za brezžični pretok zvoka v slušne aparate Phone Clip +.

Zagon in namestitev

Phone Clip + omogoča, da uporabljate slušni aparat kot naglavno slušalko za pametne in navadne telefone, ki so opremljeni z brezžično povezljivostjo Bluetooth.
Phone Clip + deluje s širokim naborom naprav, ki premorejo brezžično tehnologijo Bluetooth. Da bi našli združljivo napravo, preverite, ali podpira vsaj enega izmed sledečih profilov Bluetooth: "Hands free" ali "Headset". Phone Clip + podpira oba.

 1. Prepričajte se, da je Phone Clip + VKLOPLJEN. Vaši slušni aparati morajo biti IZKLOPLJENI – to napravite tako, da odprete predalčka baterij slušnih aparatov.
 2. Odprite srebrn pokrovček ohišja Phone Clip +. S konico pisala ali podobnim predmetom pritisnite enkrat majhen, bel gumb SEZNANJANJE (glej risbo na desni). Svetlobna oznaka bo sedaj utripala vsaki dve sekundi v rumeni barvi in potrjevala, da je naprava pripravljena na seznanjanje s slušnima aparatoma. Phone Clip + bo ostal.
 3. Med tem, ko je Phone Clip + v pripravljenosti za seznanjanje, zaprite predalčka baterij na slušnih aparatih in se prepričajte, da sta sedaj VKLOPLJENA. Uspešno seznanitev bo potrdila melodija v obeh slušnih aparatih. Tudi svetlobna oznaka na napravi Phone Clip + bo zažarela vsaki 2 sekundi v rumeni barvi.

Opomba: Naslednji podatki so namenjeni predvsem vašemu slušnemu akustiku, ki bo izvedel večino opravil, ki so potrebna, da lahko začnete uporabljati Phone Clip + z vašima slušnima aparatoma. Vendar pa je postopek preprost, zato ga lahko tudi izvede kdorkoli.

Postopek seznanjanja se upravlja z vašim mobilnim telefonom. Različni telefoni imajo različne zgradbe ukaznih zavihkov. Če ne morete izvesti postopka s splošnimi koraki, ki so navedeni, si pomagajte z navodili za uporabo vašega prenosnega telefona.

 1. VKLOPITE vaš Phone Clip + in odprite srebrn pokrovček. Položite vaš telefon ob napravo Phone Clip + in se prepričajte, da je telefon VKLOPLJEN.
 2. Na telefonu poiščite nastavitve za seznanjanje (pairing). Poiščite funkcijo Bluetooth v glavnem ukaznem zavihku ali zavihku "Povezovanje".
 3. Funkcija Bluetooth na telefonu mora biti vklopljena.
 4. Pritisnite enkrat moder gumb seznanjanje BLUETOOTH s konico pisala ali podobnim predmetom (glej risbo spodaj). Sedaj bo Phone Clip + 2 minuti pripravljen na seznanjanje z načinom Bluetooth vašega telefona.
 5. Na telefonu izberite iskanje naprav Bluetooth.
 6. Telefon bo prikazal seznam naprav Bluetooth, ki jih je odkril. Na spisku izberite "Hearing Aid Phone".
 7. Če vas telefon pozove, da vpišete geslo, vpišite 0000 (štiri ničle).

Vaš Phone Clip + bi sedaj moral biti seznanjen z vašim prenosnim telefonom. Nekateri telefoni vas lahko vprašajo, katero funkcijo Bluetooth želite vklopiti. V tem primeru izberite "Headset".

Pripnite svoj Phone Clip + k vašemu zgornjemu oblačilu tako, da gleda odprtina mikrofona (7 na strani 9) navzgor. Tako zagotovite, da mikrofon naprave med pogovorom kar najbolj jasno sprejema vaš glas.
Phone Clip + je opremljen z vrtljivo sponko, ki omogoča, da napravo lahko vedno namestite z mikrofonsko odprtino navzgor proti vašim ustom.
Najprimernejša razdalja za razločen sprejem vašega glasu je od 10 do 30 centimetrov od vaših ust.

Z napravo Phone Clip + lahko seznanimo do 8 naprav Bluetooth naprav, vendar sta lahko sočasno z njim povezani največ 2 napravi.
Phone Clip + bo ob privzetih nastavitvah zmeraj poizkušal poiskati napravo, s katero je bil povezan nazadnje.
Ko ga seznanimo z dodatno napravo Bluetooth, se bo spisek naprav, s katerimi je bil Phone Clip + povezan, izbrisal. Zaradi tega je potrebno prejšnje povezave dodati v zavihku Bluetooth vašega telefona.

PRIMER: Če z napravo Phone Clip + uporabljate telefon 1 in ga kasneje seznanite z dodatnim telefonom 2, bo telefon 1 izbrisan iz spiska povezanih naprav in ga bo potrebno v zavihku Bluetooth na vašem telefonu ponovno dodati.

Uporaba in upravljanje

 • Za VKLOP Phone Clip + potisnite stikalo VKLOP/IZKLOP navzdol – v vklopljen položaj. Pod stikalom bo viden bel znak "I", svetlobna oznaka (LED) pa bo vsaki 2,5 sekunde zasvetila v zeleni barvi.
 • Za IZKLOP potisnite stikalo VKLOP/IZKLOP navzgor – v izklopljen položaj. Svetlobna oznaka (LED) bo prenehala utripati.

Ne, Phone Clip + vzpostavi z vašim telefonom zasebno povezavo.

Druge naprave, ki uporabljajo radijske frekvence in se nahajajo v neposredni bližini Phone Clip +, lahko občasno zmotijo signal in povzročijo šume. Med takšne naprave spadajo naprave Bluetooth, brezžična omrežja, mikrovalovne pečice, daljinski upravljalniki ali naprave za nadzor dojenčkov.

Za polnjenje vstavite kabel polnilca v napravo Phone Clip +, nato pa vtaknite polnilec v električno vtičnico. Med polnjenjem bo svetlobna oznaka (LED) na vrhu Phone Clip + neprekinjeno žarela v rdeči barvi.
Ko je baterija naprave polna in še vedno povezana s polnilcem, se svetlobna oznaka (LED) obarva v zeleno, ki jo vsaki 2 sekundi prekine rdeč utrip.
Polnjenje izpraznjene baterije traja običajno okoli 3 ure. Napravo je varno polniti tudi ponoči, saj se baterija ne more napolniti preveč.

Pričetek telefonskega klica se ne razlikuje od uporabe brez naprave Phone Clip +. Preprosto pričnite klic, kot bi to storili ob uporabi samega telefona. Če sta napravi povezani, se bo pričel pretok zvoka in v slušnih aparatih boste slišali zvonjenje.

Ko prejmete klic na vašem mobilnem telefonu, bo pričela utripati svetlobna oznaka Bluetooth, v slušnih aparatih pa boste slišali tudi zvonjenje. Klic lahko sprejmete na dva načina:

 1. Pritisnite enkrat gumb PREVZEM/PREKINITEV. Če uporabljate dva slušna aparata, se bo telefonski pogovor pretakal v oba aparata.
 2. Klic lahko sprejmete tudi s pritiskom gumba za sprejem klica na vašem telefonu.
 • Pritisnite gumb PREVZEM/PREKINITEV klica dvakrat.
 • Klic lahko zavrnete tudi s pritiskom gumba za zavrnitev klica na vašem telefonu.
 • Pritisnite gumb PREVZEM/PREKINITEV klica enkrat. To bo prekinilo klic in vrnilo vaša slušna aparata v program, ki ste ga uporabljali pred tem.
 • Klic lahko zavrnete tudi s pritiskom gumba za konec klica na vašem telefonu.

Da, glasovni izbor klica je možen, če to podpira sam pameten telefon, ki ga uporabljate. Če je vaš telefon nastavljen na glasovni izbor klica, zaženete tega tako, da pridržite gumb PREVZEM/PREKINITEV 2 sekundi. 
OPOMBA: Glasovni izbor klica je običajno prilagojen angleškemu jeziku in lahko napačno razume slovensko izgovorjavo.

Vaš Phone Clip + omogoča enostavno uravnavanje glasnosti pretočenega zvoka z gumboma "+" in "-" na strani ohišja. Odvisno od telefona pa je, ali je moč glasnost zvoka uravnavati tudi s telefonom.
Za uravnavanje glasnosti je moč uporabiti tudi daljinski upravljalnik ReSound Remote Control ali mobilno aplikacijo ReSound Control za vaš telefon.

Melodijo zvonca spremenite na vašem mobilnem telefonu. Ta bo enaka tudi pri pretoku zvoka v vaš slušni aparat.

Phone Clip + ni odporen na vodo. Izpostavljanje vodi ali odvečni vlagi lahko napravo poškoduje. Če je napravo dosegla voda ali odvečna vlaga, jo čim prej obrišite s suho krpo.

Odprava težav

 • Phone Clip + in prenosni telefon nista v dosegu brezžične povezave.
 • Phone Clip + ni v pripravljenosti za seznanjanje s telefonom Bluetooth.
 1. Phone Clip + ni prižgan: Prižgite Phone Clip +.
 2. Spoznavanje vašega telefona z napravo Phone Clip + ni bilo uspešno. Ponovno pozorno izvedite korake za spoznavanje ter povežite Phone Clip + s povezavo Bluetooth vašega telefona.
 3. Povezava med Phone Clip + in vašim telefonom je bila prekinjena: Poskrbite, da je na telefonu omogočena povezava Bluetooth in ponovno vzpostavite povezavo med napravama.
 4. Če uporabljate aplikacijo ReSound za pameten telefon, ki omogoča daljinsko upravljanje, izberite v okencu za program slušnega aparata napravo Phone Clip +.
 • Phone Clip + in prenosni telefon nista v dosegu brezžične povezave: Poskrbite, da bosta Phone Clip + ter slušni aparat v dosegu brezžične povezave.
 • Baterija v vašem slušnem aparatu ali napravi Phone Clip + je izčrpana. Zamenjajte baterije vašega slušnega aparata ali napolnite baterijo naprave Phone Clip + s priloženim polnilcem.

Phone Clip + in prenosni telefon nista v dosegu brezžične povezave: Poskrbite, da bosta Phone Clip + ter slušni aparat v dosegu brezžične povezave.

Poskrbite, da govorite naravnost v mikrofon, ki ga poizkušajte namestiti tako, da bo od vaših ust oddaljen med 10 in 30 centimetrov. Ne pospravljajte naprave Phone Clip + v vaše žepe ter pazite, da se med pogovorom ne drgne ob vaša oblačila.

Če vaš telefon podpira samodejen sprejem klica, je ta verjetno vključena brez vaše vednosti. Če ne želite samodejnega sprejema klicev, izključite samodejen sprejem na vašem telefonu.

Na nekaterih pametnih telefonih se vsi signali prenašajo v naprave, ki so povezane s povezavo Bluetooth. To najpogosteje preprečimo tako, da na telefonu izberemo t. i. "tihi način" (silent mode) in preprečimo sprejem zvokov sporočil, pritiskanja tipk in drugih opozoril v slušna aparata.

Phone Clip + je v celoti združljiv z družinama slušnih aparatov ReSound Verso in ReSound Up.
Kadar ga uporabljamo z družino aparatov ReSound Alera, je slušne aparate sprva potrebno seznaniti z daljinskim upravljalnikom Remote Control 2, da bi s tem omogočili tudi daljinsko upravljanje z napravo Phone Clip +.
Utišanje zvokov in stereo pretakanje zvoka pri družini aparatov Alera žal ni podprto.

Video navodila za uporabo

(v angleškem jeziku)

 
Slusni center ReSound slusni aparati specialist za sluh ORL

Ste naleteli na težavo, ki je ne uspete odpraviti?

V tem primeru vas prosimo, da stopite v stik z našimi strokovnjaki, ki bodo z veseljem poiskali odgovor na vaša vprašanja.