Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

74 Vojkova cesta
Ljubljana, Ljubljana, 1000
Slovenia

(01) 580 05 22

Slušni aparati ReSound
Slušni vsadki Cochlear
Specialisti za sluh ORL

Podpora Multi Mic mikrofon za slušne aparate

Tehnična podpora za brezžični mikrofon za slušne aparate Multi Mic.

Zagon in namestitev

Z enim parom slušnih aparatov je mogoče seznaniti največ tri naprave za pretok zvoka – npr. Multi Mic in dve enoti naprave TV Streamer 2. Zato je v napravi za pretok zvoka za seznanitev potrebno izbrati kanale 1, 2 ali 3.

Seznanjanje naprave Multi Mic na 1. kanalu

 1. Prepričajte se,da je vaš Multi Mic VKLOPLJEN. Slušni aparati morajo biti IZKLOPLJENI – odprite predalčke baterij slušnih aparatov.
 2. Enkrat pritisnite gumb SEZNANJANJE s konico pisala ali s podobnim koničastim predmetom. Svetlobna oznaka bo začela utripati oranžno v presledkih dveh sekund in potrdila, da je naprava pripravljena na seznanjanje na 1. kanalu. Vaš Multi Mic bo ostal pripravljen na seznanjanje 20 sekund.
 3. Med tem, ko je naprava v pripravljenosti na seznanjanje, zaprite predalčka baterij na slušnih aparatih in se prepričajte, da so vklopljeni. Uspešno seznanitev bo potrdila melodija v obeh slušnih aparatih. Tudi svetlobna oznaka STANJE bo neprekinjeno zažarela 3 sekunde v oranžni barvi. Vaš Multi Mic je tako pripravljen za uporabo.

Seznanjanje naprave Multi Mic na 2. kanalu

Za seznanjanje naprave Multi Mic na kanalu 2 pritisnite gumb SEZNANJANJE dvakrat. Oranžna svetlobna oznaka bo začela utripati dvakrat v razmiku dveh sekund in potrdila, da je naprava pripravljena na seznanjanje na kanalu 2. Zaprite predalčka baterij na slušnih aparatih.
Da bi seznanili napravo Multi Mic na kanalu 3, pritisnite trikrat gumb SEZNANJANJE. Oranžna svetlobna oznaka bo začela utripati trikrat v razmiku dveh sekund in potrdila, da je naprava pripravljena za seznanjanje na kanalu 3. Zaprite predalčka baterij na slušnih aparatih.

Mikrofona Micro in Multi Mic lahko seznanimo s toliko napravami, kot želimo.

Vaš slušni aparat je lahko hkrati seznanjen z največ tremi napravami za pretok zvoka – na primer z eno napravo Multi Mic in dvema napravama TV Streamer 2.

Da. Micro in Multi Mic imata vgrajene baterije, ki jih polnite s priloženim napajalnikom.

Na ta način lahko z napravo Multi Mic povežete skoraj vse naprave za predvajanje zvoka, ki premorejo analogni zvočni izhod za slušalke, npr. Hi-Fi, računalnik, MP3-predvajalnik, televizijo in druge. Povežete jih s priloženim mini-jack kablom.

OPOMBA: Da bi se izognili popačenju zvoka, prilagodite jakost zvoka z gumboma "+" in "-" na napravi Multi Mic ali pa prilagodite jakost zvoka naprave, ki predvaja zvok.

Uporaba in upravljanje

 • Za VKLOP naprave pritisnite in držite gumb VKLOP/IZKLOP približno 1,5 sekunde – dokler svetlobna oznaka ne zažari zeleno. Ko boste gumb VKLOP/IZKLOP izpustili, bo svetlobna oznaka vsaki 2 sekundi utripala v zeleni barvi.
 • Tudi za IZKLOP naprave pritisnite in držite gumb VKLOP/IZKLOP približno 1,5 sekunde – dokler svetlobna oznaka ne zažari rdeče in sporoči, da se naprava izklaplja.

Ko je baterija naprave izpraznjena, začne svetlobna oznaka (LED) utripati v oranžni barvi s presledki 1 sekunde.

Pogostost potrebe po polnjenju baterij je odvisna predvsem od uporabe naprave Multi Mic.

Vklopite napravo Multi Mic in se prepričajte, da sta tudi vaša slušna aparata vklopljena. Pretok zvoka je mogoče zagnati na tri načine.

 1. Pritisnite in držite tri sekunde gumba na vaših slušnih aparatih, da zaslišite signal za pretok zvoka*. Če sta bila vaša slušna aparata nastavljena za samodejno usklajevanje, je potrebno pritisniti gumb samo na enem izmed aparatov.
 2. Če uporabljate daljinski upravljalnik Remote Control (dodatna oprema), preprosto pritisnite gumb PRETOK ZVOKA.
 3. Če uporabljate aplikacijo ReSound, ki ponuja daljinsko upravljanje, preprosto izberite program Multi Mic iz njenega zavihka*.

*Ko se slušna aparata povežeta z napravo Multi Mic, predvajata kratko melodijo za potrditev pretoka, nato sledi pretok zvoka.

Zagon pretoka z druge ali tretje naprave za pretok zvoka
Če sta vaša slušna aparata seznanjena z več kot eno napravo za pretok zvoka, lahko vklopite pretok iz teh na tri načine:

 1. Pritisnite gumb na vaših slušnih aparatih enkrat*.
 2. Če uporabljate daljinski upravljalnik Remote Control 2 (dodatna oprema), pritisnite gumb "P – program" v sredini tipkovnice*. Pritisnete lahko tudi gumb DOMOV ter vrnete aparata k vašim domačim nastavitvam.
 3. Če uporabljate aplikacijo ReSound, izberite zaželen program iz njenega zavihka.
 4. *To bo vrnilo slušna aparata k programu, ki je bil izbran pred pretokom zvoka.

Pretok zvoka se bo samodejno začasno prekinil ter se ponovno zagnal po končanem telefonskem klicu.

Razlogi za prekinitev pretoka zvoka so lahko sledeči:

 1. Multi Mic in slušna aparata niso v dosegu brezžične povezave. Poizkusite zmanjšati razdaljo med napravama. Napravi sta ena od druge lahko oddaljeni do 25 metrov, ko med njima ni večjih ovir. Če se v doseg povezave vrnete v roku 5 minut, se bosta vaša slušna aparata samodejno povezala znova ter nadaljevala s pretokom zvoka.
 2. Če se znajdete izven dosega brezžične povezave, vanj pa se vrnete kasneje kot v roku 5 minut, ponovno vzpostavite povezavo na sledeč način:

  1. Pritisnite in pridržite gumbe na vaših slušnih aparatih za približno 3 sekunde. Ko se aparata ponovno povežeta z napravo Multi Mic, bosta predvajala kratko opozorilno melodijo, ki naznani pričetek pretoka.
  2. Če uporabljate napravo ReSound Remote Control 2, na njem enostavno pritisnite gumb za pretok.
  3. Če uporabljate aplikacijo ReSound za pameten telefon, ki omogoča daljinsko upravljanje, izberite v okencu za program slušnega aparata napravo Multi Mic.
 3. Če je zvočni vir povezan z napravo Multi Mic s pomočjo analognega kabla, preverite, ali je ta pravilno vstavljen, in da se ni med uporabo iztaknil iz katere izmed vtičnic.

Multi Mic je zasnovan tako, da omogoča udobno raven glasnosti od trenutka, ko ga vklopite. Kljub temu boste morda želeli, pri nekaterih slušnih aparatih ali v neobičajnih okoliščinah, prilagoditi glasnost. To lahko naredimo na več načinov. Vedite, da uravnavanje glasnosti spreminja le zvok, ki se pretaka.

 • Uporabite gumba "+" in "–", da nastavite udobno glasnost. Prepričajte se, da je pred tem pravilno nastavljena glasnost na vaših slušnih aparatih.
 • Uporabite ReSound Remote Control 2. Za več o uporabi le-tega se podajte na strani za podporo te naprave ali stopite v stik s svojim akustikom.
 • Jakost je moč uravnavati tudi na samem viru zvoka – npr. televiziji, radiu ali računalniku. V mnogih primerih bo to spremenilo jakost zvoka, ki se pretaka v vaš slušni aparat ter jakost zvoka, ki ga naprava predvaja skozi svoje zvočnike in s tem dosega tudi mikrofone vašega slušnega aparata.

Uporaba naprave Multi Mic z enim govorcem

Ko uporabljamo Multi Mic za poslušanje enega govorca, naj bo ta pripet k njegovemu zgornjemu oblačilu, obesimo pa ga lahko tudi okoli vratu s trakom, ki je priložen k napravi. Napravo namestite v oddaljenosti od 10 do 40 centimetrov od govorčevih ust. Če uporabljate sponko za pripenjanje k oblačilom, poskrbite, da bo Multi Mic nameščen pokončno in s svetlobno oznako STANJE obrnjen proti ustom govorca. Ko uporabljamo Multi Mic v pokončnem položaju, samodejno preklopi v način, ki zmanjša hrup okolja.

Uporaba naprave Multi Mic kot namizni mikrofon

Položite Multi Mic v ležeč položaj na vodoravno površino (npr. mizo) v bližino skupine ljudi, ki jim želite prisluhniti. Uporaba naprave Multi Mic v ležečem položaju samodejno preklopi v način delovanja, ki je prilagojen zajemanju glasov skupine govorcev.

To lahko storite, vendar se zavedajte, da boste tako v slušne aparate pretakali tudi zvoke iz okolja.

Ne, za pretakanje zvoka v slušni aparat ga je sprva potrebno spoznati z napravo Multi Mic.

Druge naprave, ki uporabljajo radijske frekvence in se nahajajo v neposredni bližini naprave Multi Mic, lahko občasno zmotijo signal in povzročijo šume. Med takšne naprave spadajo naprave Bluetooth, brezžična omrežja, mikrovalovne pečice, daljinski upravljalniki ali naprave za nadzor dojenčkov.

ReSound Multi Mic ni odporen na vodo. Izpostavljanje vodi ali odvečni vlagi lahko napravo poškoduje. Če je napravo dosegla voda ali odvečna vlaga, jo čim prej obrišite s suho krpo.

Odprava težav

Razlog temu je lahko:

 • Napravi sta izven največjega dosega brezžične povezave. Poskrbite, da bodo Multi Mic ter slušna aparata v dosegu.
 • ReSound Multi Mic se nahaja preblizu drugih elektronskih naprav, kot sta npr. DVD-predvajalnik ali radijski sprejemnik. Te lahko povzročajo motnje pretoka zvoka. Poskrbite, da ReSound Multi Mic ni nameščen na vrh elektronske naprave.
 • Če ste Multi Mic povezali z virom zvoka s pomočjo analognega zvočnega kabla, preverite, ali je ta vstavljen pravilno in čvrsto.

Razlog temu je lahko:

 • Napravi sta izven največjega dosega brezžične povezave. Poskrbite, da bodo Multi Mic ter slušna aparata v dosegu.
 • Baterija v vašem slušnem aparatu ali napravi Multi Mic je izčrpana. Zamenjajte baterije vašega slušnega aparata ali napolnite baterijo naprave Multi Mic z priloženim polnilcem.

Analogni izvor zvoka in izvor zvoka FM je moč izbrati le, ko je k napravi Multi Mic priključena naprava bodisi z analognim kablom mini-jack ali kablom FM euro-pin.

Video navodila za uporabo

(v angleškem jeziku)

 
Slusni center ReSound slusni aparati specialist za sluh ORL

Ste naleteli na težavo, ki je ne uspete odpraviti?

V tem primeru vas prosimo, da stopite v stik z našimi strokovnjaki, ki bodo z veseljem poiskali odgovor na vaša vprašanja.