Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

74 Vojkova cesta
Ljubljana, Ljubljana, 1000
Slovenia

(01) 580 05 22

Slušni aparati ReSound
Slušni vsadki Cochlear
Specialisti za sluh ORL

Kaj so polževi in kostno-prevodni vsadki

Kaj so polževi in kostno-prevodni vsadki oz. implantati za sluh, kako ti delujejo in pri katerih vrstah naglušnosti in težavah s sluhom pridejo v poštev kot najboljša rešitev.

Kako slišimo?

Slušne vsadke lahko nazorno postavimo na pot zvoka, odvisno od tega, kje poseže v naravno zvočno pot. 

 
 
Cochlear polzevi vsadki in implantati specialist za sluh ORL
 

Vrste slušnih vsadkov

Če sledimo naravni poti zvoka, opazimo, da ta potuje skozi uhelj po sluhovodu do bobniča ter preko koščic do perilimfe v polžu, kjer se pretvori v električen signal in nadaljuje po slušnem živcu do možganov. Slušne vsadke lahko nazorno postavimo na pot zvoka, odvisno od tega, kje poseže v naravno zvočno pot. Edini vsadek, ki v tem diagramu izstopa, je vsadek kostnega prevajanja (BCI), ki se ne ravna po naravni zračni zvočni poti, ampak uporablja kostno zvočno prevodnost in je zato upodobljen na levi strani slike zgoraj. Razumljivo je torej, da se ta vrsta vsadkov uporablja pri prevodni naglušnosti ali gluhoti ob neprehodnem sluhovodu, kroničnih vnetjih sluhovoda ali večkrat neuspelih operacijah otoskleroze. S stimulacijo notranjega ušesa preko lobanjske kosti zaobide vse težave v zunanjem in srednjem ušesu in prejemniku ponovno omogoči poslušanje.

Akustični vsadki

Akustični vsadki se uporabljajo predvsem pri prevodni naglušnosti, enostranski gluhoti, kroničnih vnetjih sluhovoda in po večkrat neuspelih operacijah otoskleroze. S stimulacijo notranjega ušesa preko lobanjske kosti zaobidejo težave z zunanjim in srednjim ušesom.

Med akustične vsadke sodijo:

  • Vsadki na osnovi kostnega prevajanja (bone conduction implants – BCI), ki pošiljajo zvočne tresljaje po lobanjski kosti.
  • Vsadki srednjega ušesa (middle ear implants – MEI), ki z mehansko močjo tresljajev delujejo na eno izmed slušnih koščic.
  • Direktni akustični polževi vsadki (direct acoustic cochlear implants – DACI), ki z mehansko močjo tresljajev delujejo neposredno na perilimfo v notranjem ušesu.

Električni vsadki

Električni vsadki nudijo električno stimulacijo slušnega živca. Poleg t. i. polževih vsadkov štejemo med te še vsadke možganskega debla:

  • polžev vsadek,
  • vsadek možganskega debla  (auditory brainstem implant – ABI).

Je slušni vsadek rešitev zame ali za vašega otroka?

Če imate vi ali vaš otrok težjo ali težko naglušnost ter vaši slušni aparati ne zaležejo več, je lahko Cochlearjev slušni vsadek prava rešitev za vaše težave.

Kdaj Baha kostno-prevodni vsadek?

Cochlear polzevi vsadki in implantati specialist za sluh ORL

Prevodna izguba sluha
Težave v zunanjem ali/in srednjem ušesu lahko ovirajo ali preprečijo, da bi tok zvočnega valovanja učinkovito dosegel notranje uho. Če trpite za takšno težavo s sluhom, imate prevodno izgubo sluha ali naglušnost. Možno je, da sicer razumete, kar ljudje povedo, vendar le, ko govorijo dovolj jasno, razločno ter v okolju, kjer ni mnogo hrupa. Slušni aparati pomagajo, vendar pogosto ne dovolj. 

Enostranska naglušnost
Enostranska naglušnost je naglušnost ali gluhost na enem ušesu. Izkusite lahko predvsem pomanjkanje občutka, od kod zvok prihaja ali težave z razumevanjem v hrupnem okolju. Enostransko naglušnost po navadi povzroči senzorično-nevralna izguba sluha, ko notranje uho, včasih pa tudi slušni živec, svoje vloge ne opravlja več učinkovito.

Sistem kostno-prevodnih vsadkov Baha predstavlja učinkovito rešitev za enostransko naglušnost. Zvočne valove pošilja po lobanjski kosti, in sicer do srednjega ušesa na strani, ki deluje brez težav. To omogoči, da prejemnik ponovno sliši vseh 360 stopinj okolja, v katerem se nahaja. 

Mešana naglušnost
Mešana naglušnost je kombinacija prevodnih in senzorično-nevralnih težav s sluhom. To pomeni, da je morda poškodovano zunanje ali srednje uho, pa tudi slušni živec v notranjem ušesu.

V primerjavi s slušnimi aparati ima vsadek sledeče prednosti:

  • Boljši sluh tudi v hrupnih okoliščinah.
  • Jasen in naraven zvok, saj s tem, ko zaobidemo okvaro, ni več potrebe po ojačanju zvoka.
  • Preverjena in učinkovita rešitev, ki že več kot 30 let predstavlja najučinkovitejšo in trajno rešitev za tovrstne težave.

➔ K kostno-prevodnim vsadkom Baha

Kdaj Nucleus polžev vsadek?

Cochlear polzevi vsadki in implantati specialist za sluh ORL

Težave z notranjim ušesom
Senzorično-nevralna izguba sluha nastopi, ko deli notranjega ušesa (cochlear, oziroma polžek ali pa slušne celice oziroma dlačice) ne opravljajo več svoje vloge v celoti. Ob senzorično-nevralni izgubi sluha zvok ni le mehkejši, temveč se dozdeva tudi pridušen ali popačen, in zato težje ločljiv od drugih zvokov. Posledica tega je težko razločevanje in razlaganje pomena govora in drugih zvokov. Tudi v tem primeru slušni aparati lahko pomagajo, vendar le do določene stopnje težav.

Prednosti cochlearjevega ali polžkovega vsadka
Raziskave so pokazale, da odrasel prejemnik polžkovega vsadka razume stavke in govor v povprečju sedemkrat bolje kot oseba s slušnim aparatom. To pa ni edina prednost polžkovega vsadka. V anketi med 900 ameriškimi uporabniki polžkovega vsadka je velika večina potrdila, da se lahko učinkovito sporazumevajo tudi po telefonu in uživajo v glasbi. Ob vseh prednostih, ki jih ponuja Cochlearjev polžkov vsadek, ni pravih razlogov za odlašanje. Skoraj 80 odstotkov prejemnikov, ki so vsadek prejeli v roku enega leta po nastopu naglušnosti, je izrazilo, da bi se za vsadek odločilo še prej, če bi lahko postopek ponovili.

➔ K polževim vsadkom Nucleus

 
Cochlear polzevi vsadki in implantati specialist za sluh ORL

Pogosta vprašanja

Poiščite odgovore na nekatera pogosta vprašanja glede življenja s Cochlearjevimi polžkovimi ter kostno-prevodnimi slušnimi vsadki.

Cochlear polzevi vsadki in implantati specialist za sluh ORL

Vidite rešitev zase ali za svojega otroka?

Stopite v stik z našimi specialisti za sluh ORL, ki vam bodo svetovali katera rešitev je najprimernejša za vaše ali otrokove težave ter kako se podati na pot do Cochlearjevega slušnega vsadka.